За нас

ПАНЕВ Пъблишинг ЕООД„ПАНЕВ Пъблишинг“ ЕООД е фирма, създадена в началото на август 2016 г. от инж. Георги Панев, дългогодишен съсобственик и управител на фирма „ПАМ Пъблишинг Къмпани“ ООД (създадена през 1994 г.). През последните повече от 17 години инж. Панев се е занимавал с издателска дейност, тестване на ИТ продукти, писане, редактиране и превеждане на специализирани статии за различни хардуерни и софтуерни продукти, разработване и тестване на интернет приложения и платформи, управление на уеб-съдържание, включително с издаването на месечното експертно списание Personal Computer World България.

През този период е натрупан значителен опит в разработването и администрирането на уеб-сайтове и уеб-портали и системната администрация на Linux-базирани системи. Разработена е онлайн платформата за електронно обучение e-Medievalia за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, която продължава успешно да се използва в обучението на студенти и докторанти. Инж. Панев активно е участвал в тяхното цялостно проектиране и създаване и в момента продължава да ги администрира.

Натрупаният опит и експертиза са залегнали в основата на новосъздадената компания „ПАНЕВ Пъблишинг“ ЕООД, чиито основни дейности включват:

  1. Администриране на уеб-сайтове и ИТ структури – месечна поддръжка, обновяване на софтуер, обновяване и добавяне на съдържание, промяна на дизайн, добавяне на функционалности, създаване на архивни копия, SEO оптимизация, осигуряване на помощ за потребителите на системите (help desk) и др.
  2. Създаване на динамични уеб-сайтове – бързо и качествено създаване на нови динамични сайтове с помощта на някоя от разпространените системи за управление на съдържанието - Joomla CMS или WordPress - на базата на готови шаблони, компоненти и добавки. Консултации и създаване на системи за електронно обучение, базирани на системата Moodle LMS.
  3. Провеждане на обучение за работа със системи за управление на уеб-съдържание (Joomla CMS, WordPress), системи за управление на проекти (Redmine) и системи за управление на обучението (Moodle LMS).
  4. Превод на техническа литература от английски на български език и обратно.
  5. Тестване на ИТ продукти и създаване на авторски материали и статии за публикуване в печатни и онлайн издания.
  6. Издателска дейност – предпечатна подготовка на книги, списания, брошури, дизайн на рекламни материали – лого, календари, реклами и др.

„ПАНЕВ Пъблишинг“ ЕООД, чрез своя персонал, е участвала в разработването и създаването на редица сайтове и системи за елекектронно обучение. В момента продължаваме да поддържаме част от тях - можете да ги видите в Проекти.