Нашите проекти

Cyrillomethodiana

Cyrillomethodiana

Портал за кирилометодиевистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Съдържа информация за цяла поредица проекти в областта на кирилометодиевистиката, палеославистиката и медиевистиката. Благодарение на съвременния си и модерен дизайн порталът привлича хиляди посетители от цял свят и предлага лесен достъп до всички електронни бази данни и инструменти (диахронен корпус на българския език, електронен старобългарски и гръцко-старобългарски речник, исторически речник на българския език, търсеща машина, виртуална клавиатура, електронен граматически речник) и до електронна библиотека по палеославистика.

"ПАНЕВ Пъблишинг" участва в първоначалната разработка на портала и различните функционалности - исторически речник на българския език, гръцко-старобългарски речник, библиотека с електронни книги и др. и в момента осъществява текущата поддръжка на портала. Порталът е базиран на Joomla CMS.

Дата

22 февруари 2017

Етикети

Медиевистика