Нашите проекти

e-Medievalia LMS

e-Medievalia LMS

Система за електронно обучение по медиевистика на СУ „Св. Климент Охридски“ с над 2100 записани потребители и 24 уникални електронни курса в областта на хуманитаристиката.

"ПАНЕВ Пъблишинг" участва в първоначалната разработка, инсталиране и настройка на системата, която е базирана на Moodle LMS, също така и в разработката на електронните курсове и обучението на преподавателите за работа със системата. В момента се осъществява текуща поддръжка на системата, записване на нови потребители, оказване на помощ на регистрираните потребители за работа със системата, обновяване на съдържанието и др.

Дата

22 февруари 2017

Етикети

Медиевистика, Обучение