Нашите проекти

Рувекс

Рувекс

Платформа за електронно обучение на „Рувекс“ АД за целите на Учебен център "Рувекс".

"ПАНЕВ Пъблишинг" участва в първоначалната разработка на системата и обучението на персонала за разработване на електронни курсове и управление на учебно съдържание и обучаеми с помощта на системата, базирана на Moodle LMS. Разработени бяха ръководства за обучаемите и преподавателите.

Дата

22 февруари 2017

Етикети

Обучение