Нашите проекти

e-Medievalia

e-Medievalia

Портал за електронно обучение по медиевистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Съдържа информация за разработените електронни курсове и съответните преподаватели, както и допълнителни материали и новини.

"ПАНЕВ Пъблишинг" участва в първоначалната разработка на портала, включително инсталиране и конфигуриране на необходимия софтуер. В момента се осъществява текуща поддръжка на портала. Порталът е базиран на Joomla CMS.

Дата

22 февруари 2017

Етикети

Медиевистика