Качествени и бързи услуги

Нашият значителен опит и експертиза в няколко взаимнодопълващи се области ни позволяват да предлагаме качествени услуги на достъпни цени
slide_front_5.png

Нашите услуги

"ПАНЕВ Пъблишинг" се занимава с издателска дейност, тестване на ИТ продукти, писане, редактиране и превеждане на специализирани статии за хардуерни и софтуерни продукти, разработване и тестване на интернет приложения и платформи, управление на уеб-съдържание и др.

ИТ администрация

Месечна поддръжка, обновяване на софтуер, обновяване и добавяне на съдържание, промяна на дизайна, добавянен на функционалности, подобряване на сигурността, архивиране, SEO оптимизация, осигуряване на помощ.

Уеб-сайтове

Създаване на динамични уеб-сайтове с помощта на актуални версии на най-разпространените системи за управление на уеб-съдържание, Joomla CMS или WordPress, на базата на готови шаблони и компоненти.

Тестване

Тестване на различни ИТ продукти (Wi-Fi маршрутизатори, лаптопи, уеб-камери, графични карти и други) и създаване на авторски материали и статии за публикуване в печатни и онлайн издания.

Обучение

Провеждане на интензивни сесии за обучение за работа със системи за управление на уеб-съдържание (Joomla CMS, WordPress), системи за управление на проекти (Redmine) и системи за управление на обучението (Moodle LMS).

Издателска дейност

Издаване на книги и списания. Предпечатна подготовка на книги, списания, брошури, ръководства за потребителя, учебници. Дизайн на рекламни материали - лого, календари, печатни реклами и др.

Превод

Превод на специализирана техническа литература от английски на български език и обратното (ръководства за потребителя, софтуерен интерфейс и др.), както и редакция на вече преведени текстове.

Ние разработваме нашите продукти заедно с нашите клиенти


Нашата основна цел е да създадем продуктите, от които нашите клиенти се нуждаят. Затова винаги работим заедно с тях, преследваме техните цели и изпълняваме техните намерения. 

Процесът е взаимен и ние винаги се стремим да предложим актуални и оптимални решения за проблемите на потребителите.

ННП КИННПОР
Cyrillomethodiana
e-Medievalia
DeBulCo OOD