Нашите проекти

Визия за научен и технологичен растеж

Визия за научен и технологичен растеж

Фондация "Визия за научен и технологичен растеж" е организация с идеална цел, посветена на прехода на България към икономика, основана на знанието, използването на човешкия капитал за подкрепа на науката и технологията за създаване на икономически растеж в страната.

"ПАНЕВ Пъблишинг" разработи сайта на Фондацията и осигури обучение на персонала за въвеждане и управление на уеб-съдържание. Инсталиран беше и специален модул за управление на събития. Сайтът е базиран на системата за управление на уеб-съдържание Joomla CMS. В момента се осъществява текуща поддръжка и администрация на сайта.

Дата

22 февруари 2017

Етикети

Наука