Нашите проекти

КИННПОР

КИННПОР

Официален сайт на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Цялостна разработка, дизайн и поддръжка на уеб-портала на научната програма. Сайтът е базиран на Joomla CMS.

Дата

27 Ноември 2019

Етикети

Наука