Нашите проекти

Институт за изследвания и реформи

Институт за изследвания и реформи

"ПАНЕВ Пъблишинг" извърши обновяване на сайта на „Институт за изследвания и реформи“. Бяха инсталирани най-новите версии на WordPress и останалите компонента и беше актуализирана защитата.

В момента се осъществява текущата поддръжка на сайта на института.

Дата

23 март 2021

Етикети

Обучение