Блог

Ключови функции отпадат от Joomla 3.7

Ключови функции отпадат от Joomla 3.7

В края на месец март 2017 г. разработчиците на популярната система за управление на уеб-съдържание Joomla! съобщиха за отпадането на една ключова функция от очакваната нова версия Joomla! 3.7. Това именно е променения начин на формиране на URL адресите от Joomla! или така наречения рутър (от англ. router).

Софтуерните разработчици и уеб-администраторите, които използват тази система за управление на уеб-съдържание са запознати с проблемите, свързани със създаването и обработката на SEF адреси от Joomla!. Сред тях са например появата на ID номера на категорията и статията в адреса, необходимостта от създаване на точка в менюто, за да работят тези адреси, наличието на два адреса към едно и също съдържание и т.н. Ето защо новият рутър се очакваше с нетърпение от почитателите на Joomla!, които ще трябва да продължат да се справят по друг начин с изброените проблеми до пускането на Joomla! 3.8.

Според разработчиците на Joomla! отлагането е причинено от проблеми с обработката на несъществуващи URL адреси и генерирането на код 404. Използваният подход от екипа също е отчетен като неподходящ - на практика е използван старият код с акцент върху рутирането на отделните компоненти, като е изключено голямо количество стар код, без да се отчита мнението на потребителите, нито пък последиците от смяната на рутирането върху "видимостта" на адресите в Google. Правилният подход е трябвало да бъде разработката на рутър от самото начало. Проблемите с новия рутър са довели и до забавяне на пускането на новата версия 3.7.

Екипът за разработка на Joomla! планира да работи интензивно през следващите 2-3 месеца върху новия рутър и да го подготви за включване в Joomla! 3.8. Разработката също така ще бъде подкрепена от проекта Google Summer of Code като се създаде и екип от разработчици и SEO експерти, които да помогнат за разработването на най-добрия рутър за проекта Joomla!, който някога е съществувал.