Блог

Промяна на заглавието на Joomla статия в таба на браузъра

Промяна на заглавието на Joomla статия в таба на браузъра

Опитните потребители на Joomla знаят, че понякога се налага да се промени заглавието на дадена статия, което се появява в таба на браузъра, най-малкото защото Google използва това заглавие, за да го показва в страницата с резултати от търсенето (т.е. важно е за целите на SEO оптимизацията).

Досега, в зависимост от основната конфигурация, Joomla взимаше заглавието на статията и го поставяше в таба на браузъра като добавяше името на сайта преди или след него. Ако се налагаше промяна, трябваше да използвате специални разширения (SH404SEF например) или да прикачите статията директно към точка от менюто. Това с менюто е лесно изпълнимо от всеки потребител на Joomla, но пък е ефективно единствено при малък брой статии.

Joomla 3.7 обаче промени ситуацията като добави нова възможност за настройка на заглавието на страницата, показвано от браузъра, за всяка отделна статия. Когато редактирате страницата, опцията се намира в таб Options и е наречена съвсем логично Browser Page Title.

Заглавие на страницата в браузъра